Návštěva arboreta v Novém Malíně.

Napsal uživatel redakce dne 15.08.2022
arboretum

Návštěva arboreta v Novém Malíně.

 Je sobotní květnové ráno a přijíždíme k hájence na samém konci vesnice, kde žije paní Ing. Andrísková s manželem. Na pořadu dne je komentovaná prohlídka rozsáhlého krásného arboreta, které obklopuje dům a pokrývá svažitý terén kolem, až k pásmu lesa. Schází se nás skupina lidí, kteří jednak touží dovědět se o světě dřevin a květin více a potěšit se rovněž pohledem na ten skutečně zelený ráj, za nímž se ovšem skrývá nepřeberné množství práce a také lásky k přírodě.

Nejdříve se dovídáme historii, kdy již začátkem dvacátého století původní majitel začal sázet vzácné stromy a zkrášlovat prostředí. Nejen v blízkosti hájenky, ale i ve vesnici, například jinan – Ginkgo biloba, rostoucí před obecním úřadem nebo liliovník tulipánokvětý. Není v moci tohoto článku vylíčit všechny dramatické okolnosti, které přinesl zbytek století. Alejak běžel čas, majitelé se střídali a v době, kdy do hájenky přicházejí Andrískovi, je ze zahrady jen zpustlá, zarostlá džungle. Nezbývá, než se pustit do práce, vysekat zaplevelené části a založit postupně novou zahradu. Některé dřeviny, jako cypřišekLawsonův, stará túje či obrovská magnolie rostoucí před vstupem do domu, přečkaly desítky let bez újmy a jsou nádherné.

Procházíme pomalu levou částí arboreta a nasloucháme zajímavému výkladu paní Andrískové. Rostou zde unikáty… jako borovice himálajská, borovice limba, jilm zvaný Gejša … má světlounce zelenožluté jemné listy připomínající krajkoví. Vzácné druhy jedlí a mnoho dalších dřevin, jejichž jména jsou uvedena na tabulkách. Tato část arboreta je vzrostlá, nejstarší a žije si svým životem. Postupně přecházíme na pravou stranu, kde jsou vysazeny nižší rostliny, je zde mnoho druhů růží,…ale pokvetou až za 14 dní! Nezapomeňte, milovníci květin, éter bude plný omamné vůně. Kaliny bíle kvetoucí, azalky rozkvétající, dřišťál se svými hrozny žlutých květů a další a další… až zrak přechází.

A potom nás paní Andrísková vede do třetí části, kde rostou tradiční staré odrůdy jabloní, hrušní, jeřábů … je tu krásně, naskýtá se široký výhled do krajiny, na město Šumperk. Na louce se pasou ovečky, na protějším svahu se vytahují do neskutečné výšky akáty a působí neobyčejně výtvarně. Nad tím vším šelestí vítr a opírá se do nás slunce.

Myslím, že jsme se opravdu vzdálili od ruchu a shonu civilizace a opět jsem si uvědomila, jaký vzácný skvost máme v Novém Malíně. Však se sem jezdí učit mladí arboristé z různých končin, je to nesmírně inspirativní krásné místo a je s podivem, že se nepřišlo zúčastnit více lidí. V době, kdy je třeba vnímat vznešenost a krásu přírodního světa o to víc, oč vyprahlejší je lidská duše v dnešním rozvinutém technologickém kolotoči.

Čas se naplnil, závěrem jsme s potěšením velmi poděkovali naší průvodkyni a rozjeli se ke svým domovům, obohacení vší tou krásou a rovněž inspirovánik tvorbě vlastních zahrad.

 

MUDr. Zuzana Čajková

Spolek Malínské aleje r.s.

prohlidka

 Obrázek odebrán.