Jak nám stromy pomáhají přežít letní vedra

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 18.07.2023
Stín pod stromem

Vzrostlé stromy v blízkosti lidských sídel nám během roku přinášejí práci se
sběrem opadávajícího listí či větviček, ovšem v časech tropických veder jsou
největšími zdroji blahodárného ochlazení.

Lze pochopit, že stromy působí lidem často vrásky tím, že z nich padají suché
větve a listí a péče o ně přináší hromadu práce, ale v době léta, tropických dnů i
nocí jsou naprosto nezastupitelné.

Kulminuje léto a jako již několik let za sebou, udeřila opět tropická horka. Kdo
může, pobývá u vodních zřídel, kašen, potoků či jezer a moří. Jsou vyhledávány
stinné parky, zahrady se zelenými zákoutími či pergolami, tedy všude ta místa,
kde se díky listům, které zvlhčují vzduch, teplota značně snižuje. V místech, kde
se nacházejí jen betonové plochy či dláždění, je sluneční žár velmi intenzívní a
teploty vysoké. Často mohou znamenat i ohrožení zdraví člověka.

Rok od roku se vlny veder na nás valí a trpí nejen lidé, ale i živočichové, celá
planeta. Jak se můžeme bránit? Především výsadbou stromů, keřů, zakládáním
přírodních zahrad s travnatými plochami, jezírky. Tráva brání vysychání půdy a
jejím častým sečením se jen podporuje tento neblahý jev a jsou ohroženi i
živočichové, kteří v ní žijí. Zelené listy stromů a keřů pohlcují sluneční záření,
snižují teplotu a tak vytvářejí příjemné klima pro náš život. Význam stromů je
nedocenitelný, každý, kdo má na zahradě strom či více stromů, ocení jejich
blahodárný přínos.

Lesy a parky se často označují jako „zelené plíce“, hodnotíme-li jejich
vlastnosti z hlediska tvorby kyslíku, vychytávání CO2 a filtrace prachových
částic, rozhodně není toto vyjádření nijak přehnané.

Dnes máme ve svých rukou důležitý úkol, abychom výsadbou nových stromů
položili základní kámen k tomu, aby mohly i budoucí generace těžit z četných
výtečných vlastností stromů.