Alej roku 2023

Napsal uživatel redakce dne 04.12.2023
Malínská alej na jaře

Nominovali jsme třešňovou alej od Nového Malína směrem ke Krásnému do soutěže Alej roku. Hlasování bude spuštěno dne 2.11.2023 a ukončeno dne 25.1.2024. Tímto vás chceme požádat o podporu při hlasování - ještě se vám připomeneme prostřednictvím našich a obecních informačních kanálů.

Organizátorem ankety Alej roku je spolek Arnika - Centrum pro podporu občanů. Anketa Alej roku je určena pro širokou veřejnost. Cílem ankety je upozornit na krásu, význam a užitek, které nám přinášejí aleje a stromořadí podél cest i ve volné krajině. Více informací je k dispozici na www.alejroku.cz

Unikátní alej mezi Novým Malínem a Krásným je starší více než 100 let a aktuálně čítá 177 více jak stoletých stromů a dalších 134 stromů vysázených v posledních desetiletích. Před jejím vykácením ji uchránili manželé Čajkovi a postupně se do úsilí za její revitalizaci přidali další nadšenci. Velké díky patří i panu Činkovi, který alej obnovuje a roubuje staré odrůdy na nové stromky, a také manželům Andrískovým, kteří se zapojili do obnovy aleje nejen svou pomocí při výsadbě nových stromů, ale také odborným dohledem a předáním cenných zkušeností. Nemůžeme zapomenout ani na ty, co se zapojovali a zapojují do každoroční výsadby a údržby stromořadí. O havarijní zásahy se stará také Správa silnic Olomouckého kraje, na jejichž pozemcích stromořadí stojí. Finančně na obnovu aleje přispívá i naše obec a v posledních dvou letech i podnikatelské subjekty z regionu. Se zálivkou v parném období ochotně vypomáhá naše jednotka sboru dobrovolných hasičů. Alej je významný krajinotvorný prvek, dominanta obce a patří k nejcennějším a počtem stromů k nejrozsáhlejším ovocným stromořadím v kraji. Alejí prochází či projíždí spousta návštěvníků, pěšky, autem či na kolech. Chraňme i nadále stromy pro jejich krásu, plody, hnízdiště a úkryty ptáků, brouků či motýlů.