Invazivní rostliny v Novém Malíně

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 06.07.2021
Bolševník velkolepý, CC BY-SA 3.0 by Appaloosa – uploaded to de.wikipedia 15:20, 20. Jun 2005

Jak víte, v Novém Malíně se z invazivních  rostlin vyskytují především křídlatka, bolševník a netýkavka žláznatá. U těchto rostlin se zmíníme o jejich negativním vlivu a o způsobu jejich hubení. Pro šetrnost k životnímu prostředí doporučujeme mechanický způsob hubení.

Rostliny můžete hubit sami. Pokud byste v malínském či mladoňovském katastru narazili na větší množství těchto rostlin,  ohlaste místo jejich výskytu na Provozní Nový Malín, s.r.o. V každém případě vás prosíme, nebuďte lhostejní k výskytu invazivních rostlin, škodí nám všem.

Ničí náš jedinečný ekosystém. Vytlačují naše původní druhy. Skoro žádná opatření nemohou zabránit jejich invazi. 

Jedná se o druhy u nás nepůvodní a invazní, které u nás dělají pěknou paseku. Jsou známé již několik let, ale teprve nedávno se začalo účinněji jednat proti jejich likvidaci, která je u několika druhů ze zákona povinná. Spousta lidí a úřadů si však nebezpečí invazních druhů neuvědomuje a o jejich likvidaci neuvažuje. Určitě je to věc finančně nákladná a invazní druhy často kryjí nevzhledná zákoutí. Ale bohužel, tato místa jsou často ohniskem nákazy celého okolí.

Bolševník velkolepý

Bolševník velkolepýVětšina invazních druhů nemá větší nárok na živiny a najdeme je všude. Uprostřed města, na kraji silnic a bohužel i v lesích a vodních tocích, kde vytlačují původní druhy, po odumření se nerozkládají, zabírají zemědělskou půdu atd. 

Jaké je nebezpečí?

Při jakékoliv manipulaci je nutno dát velký pozor. U bolševníku hrozí poleptání pokožky. Bolševník obsahuje látky, které absorbují UVA – záření a působí jako fotosensibilizátory – při kontaktu s pokožkou vyvolávají fotochemické reakce (podráždění kůže, červenání, puchýře,třesavka). Síla reakce se liší v závislosti na individuální citlivosti člověka. Po odeznění zánětu pokožky se objevuje hyperpigmentace, která může trvat i několik měsíců. Postižená pokožka může zůstat vysoce citlivá vůči UV záření i po několik let.

Nejohroženější skupinou osob jsou lidé vystavení působení bolševníku v důsledku svého zaměstnání. Manuální odstraňování rostlin a použití mechanizace bez vhodných ochranných prostředků (rukavice, obličejový štít) často vede k bolestivým fotodermatitidám. Další ohroženou skupinou jsou děti, protože je může napadnout použít duté bolševníkové lodyhy ke hrám, např. jako foukačky nebo dalekohledy. Jelikož je vlastní kontakt s rostlinou zcela bezbolestný, mohou postižené osoby ve své činnosti vytrvat i několik hodin, aniž by si uvědomovaly, jakou újmu si způsobují.

Nejúčinnější boj proti invazním druhům spočívá v mechanicko-biologické likvidaci. Mechanické metody hubení zahrnují přesekávání kořenů, vysekávání jednotlivých rostlin nebo kosení celého porostu a odstraňování kvetoucích okolíků. Z nich pouze přesekávání kořenů rostlinu bezprostředně zahubí, ostatní ji pouze oslabí, a tak je nutno zásah opakovat po několik vegetačních sezón. Přesekávání kořenů se většinou provádí běžným rýčem s ostrým koncem. Kořeny přesekáváme brzy na jaře a zásah v případě potřeby opakujeme uprostřed léta. Kořen by měl být přerušen aspoň 10cm pod kořenový krčkem (místem, kde kořen přechází v nadzemní část). oddělené části kořene vytáhneme z půdy a zničíme nebo necháme vysušit. Tato metoda je sice velmi účinná, ale také pracovně náročná, a proto ji lze doporučit pouze pro menší porosty bolševníku (do cca 200 jedinců). Kosení pomocí mechanizace je vhodné pro rozsáhlé plochy zarostlé bolševníkem. Rostliny po zásahu rychle regenerují, zasažené plochy se proto musí kosit minimálně 2-3x v průběhu vegetační sezony, aby regenerující rostliny nemohly ukládat zásobní látky, kvést a vytvořit semena. Pokud skutečně každoročně zabráníme všem rostlinám vytvořit semena a zamezíme přísunu semen z okolí, bolševník by měl z ošetřované plochy během několika let vymizet.

Jako nejúčinnější biologický likvidátor se označuje Roundup Biaktiv. Jedná se o biolologicky neškodný glyfosát nahrazující nebezpečné herbicidy například Travex (organofosfátová sloučenina). Další účinné látky musí být schváleny Státní rostlinolékařskou správou ČR. 

KřídlatkaKřídlatka

Roztok Roundup (1 litr Roundupu na 10 litrů vody) je nejúčinnější aplikovat rozprašováním na listy a popřípadě květy rostlin. První nástřik je nejlépe provést v dubnu za suchého a slunečného dne. Druhý nástřik se provádí v době květu. Postřik by měl maximálně do 3 hodin zaschnout. Jeho účinnost se projevuje vytvářením žlutých fleků na listech. Rostlina poté očividně chřadne a usychá. Další část likvidace je mechanická a je fyzicky náročnější. Jedná se o posekání odumřelé hmoty. Nejlépe je rostliny spálit na místě likvidace. Pří transportu je nutné dbát na to, aby se nevytrousily úlomky rostliny. Většina druhů se rozkládá velice obtížně. Proto není kompostování doporučeno.

U křídlatky hrozí ztrácení drobných úlomků, které slouží k vegetativnímu rozmnožování. Na živou netýkavku je lépe nesahat. Hrozí vymrštění semínek až do vzdálenosti několika metrů. Semínka těchto rostlin mají velice dobrou klíčivost za všech podmínek. 

Nejdůležitější je likvidace v NP a jiných chráněných území. Dochází zde k potlačování cenných původních ekosystémů. Neméně důležitá je likvidace ve vodních tocích. Z těchto míst se šíří neofyty nejrychleji. Vystřelují svá semena do tekoucích vod a ty se rychle šíří dále. 

Ohniskem šíření těchto rostlin se může stát i zapadlý neudržovaný kout ve městě. Určitě bychom nechtěli, aby nám křídlatka, bolševník či netýkavka rostoucí kousek od našeho domu zamořila celou zahradu. Proto je nutné dbát nejen o to, aby tyto rostliny zmizely ze zanedbaných částí nejen naší zahrady, ale i zahrad sousedů či městských pozemků v okolí.

Nebezpečí

Křídlatka se ujme prakticky kdekoliv. Velmi rychle se množí na úkor původních druhů. Rozmnožovací schopnost je fascinující. Jen pět gramů oddenku jí stačí k tomu, aby zakořenila, a v krátké době vyroste až do třímetrové výšky. Proto dávejte pozor na drobné úlomky, které z rostliny odpadávají při likvidaci.

Kromě toho, že křídlatka zlikviduje veškerou původní flóru, neubrání se jí ani fauna. Tím, že vytlačí původní vegetaci kolem vodních toků, zničí i živočichy, kteří ve vodě žijí. Řada druhů vodních organismů je totiž přímo závislá na interakci s bývalým rostlinstvem. Křídlatka pod sebou nezanechá žádnou kytku ani stromek. Likviduje všechny chráněné rostliny a omezuje hnízdění ptáků a pohyb jiných chráněných živočichů.

Mechanické metody hubení

  • Kosení lze provádět kosou, mačetou nebo křovinořezy. V případě použití kosy je nutné před započetím odstranit starou biomasu.
  • První zásah je vhodné provést v první polovině května, předtím, než rostlina ukončí růst a začne ukládat asimiláty do rhizomů (oddenků), navíc výhony nejsou zcela vyvinuty a kosení je snazší.
  • Optimální výška pro kosení je 40 cm, měla by se vždy dodržovat, kosit je vhodné co nejníže u země.
  • Frekvenci kosení je nutno přizpůsobit růstu, vždy kosit kolem 40 cm výšky.
  • Počet sečí se v prvním roce může pohybovat kolem 8, v letech následujících kolem 6 sečí za rok.
  • V období květen-červen provést 4-6 sečí v závislosti na rychlosti růstu, více sečí zvyšuje náklady a neodrazí se v účinnosti.

 

MUDr. Zuzana Čajková