Třešňová alej v Novém Malíně

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 14.10.2020
Třešeň

Jednou z pozoruhodností  Nového Malína je bezesporu historická třešňová alej směrem na Krásné, o kterou bezmála deset let pečuje ve spolupráci s obcí a silnicemi spolek Malínské aleje z.s. Můžeme být právem hrdi na naši starou alej, která v období květu vypadá jako karavela plující s napnutými plachtami vstříc vlnám. Udržme tuto krásnou tradici, buďme ochránci stromů pro jejich krásu, plody, hnízdiště a úkryty ptáků i jiných brouků či motýlů. Alejí prochází či projíždí spousta návštěvníků, pěšky, autem či na kolech. A jsme přesvědčeni, že každého potěší pohled do košatých rozkvetlých korun a pohladí ho po duši.

Předcházející velmi suché roky se podepsaly na stavu aleje. Mnoho starých stromů výrazně proschlo, tři zcela uschly. Proto jsme v říjnu provedli důkladnou prořezávku suchých větví tak, aby případným pádem do vozovky neohrozily silniční provoz. Některé suché stromy jsme ponechali jako tzv. suchá torza, protože v dřevě suchých stromů žije mnoho hmyzu, vyvíjejí se zde larvy některých vzácných brouků. (Nekácet a neodvážet, prosím.)

Výsadba v roce 2020

První sobotu v listopadu jsme zasadili pět třešní, starých, bezejmenných odrůd, které narouboval pan Antonín Činka. Druhou listopadovou sobotu jsme vysadili patnáct mladých třešní odrůdy Kordia, na jejichž zakoupení poskytl peníze Obecní úřad. Od původního plánu veřejného sázení jsme odstoupili, takže se nás sešlo jenom jedenáct lidí, pod odborným dohleden paní ing. Jany Andrískové. Jelikož se každoročně stává, že část stromků po výsadbě zmizí… přemístěna do jiných zahrad, vyzýváme – prosím, letos tak nečiňte. Stromy jsou nás všech.

Organizace Arnika vyhlašuje v naší republice pravidelně soutěž o Alej roku, podíváte-li se na snímek k tomuto textu, možná i vás napadne, že bychom se mohli také připojit.

Víme, že stromy jsou nejstarší organismy na planetě, co vše mají ve své paměti! Mají nejen obrovský estetický význam, ale z ekologického hlediska jsou naprosto nepostradatelné, vždyť pro nás vytvářejí kyslík a pohlcují oxid uhličitý, poskytují potřebný stín a vláhu, bez nich by vznikala na zemi skličující pustina. Važme si jich, pečujme o ně a učme tomu moudře i své potomky.

Pobyt na čerstvém vzduchu je našemu zdraví velmi prospěšný. Rozpohybuje se tělo, prodýchají se plíce, pročistí se mysl a odpoutáme se od počítače a další elektroniky. To vše zdarma a významně podporuje naši imunitu a celkové zdraví. Nechť návštěva třešňové aleje se stane častým, příjemným cílem našich vycházek.

MUDr. Zuzana a Vít Čajkovi