Chraňme třešňovou alej proti krádežím mladých stromů

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 08.05.2020
Sázení stromů na jaře 2020

Pravidelně v Malínských novinách publikujeme články o třešňové aleji, jejíž krása nepochybně těší obyvatele nejen naší obce. Ovšem zřejmě ne všichni lidé si váží krásného stromořadí, neboť v posledních letech nám někdo nově zasazené třešně z aleje krade. Zřejmě si myslí, že jde o anonymní prostor, který nikdo nesleduje a obec tam sází stromy..? Což je velký omyl. Na sázení stromků, koupených s finanční podporou obce, se podílí řada obyvatel Malína i se svými dětmi, a tudíž osud nových stromečků bedlivě sleduje. Poslední smutnou krádež jsme zaznamenali v týdnu 19. - 25.4.

Chceme na tento trestný čin poukázat, ne proto, že dochází k finanční ztrátě, ale zejména proto, že snaha dosazovat nové stromky do této krásné historické aleje stojí řadu nadšených lidí z naší vesnice čas, úsilí a vlastní prostředky nezbytné k tomu, aby byly kvalitní stromy nalezeny, objednány, přivezeny, řádně ošetřeny, vybaveny kůly a zábranami proti okusům zvěře – a nakonec společným úsilím vysazeny do proluk.

Chceme, aby ti, kteří se obohacují těmito krádežemi o mladé třešně, věděli, že jim stromy pravděpodobně neporostou, neboť vykopáním v tomto čase mají již porušené kořenové systémy vlásečnic. Především je však ubohé narušovat takto společné úsilí rodičů a dětí z obce, kteří v dobré víře usilují o vytvoření krásného prostředí pro všechny. Dělají to ve svém volném čase bez nároku na jakýkoliv honorář. A výsledky slouží k potěše oka každého, kdo alejí prochází či projíždí.

Budeme-li nuceni alej zabezpečit proti kriminálním činům, věřte, že zvážíme možnosti.

Milí spoluobčané, sledujte prosím s námi, jak se aleji daří. Protože čím více naší společné pozornosti bude poutat, tím méně jedinců se odhodlá jí pod rouškou tmy škodit krádeží.

Děkujeme a přijďte si vychutnat kvetoucí třešňovou alej... již brzy!

MUDr. Zuzana Čajková