Den Země v Novém Malíně

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 16.02.2014
Zimní alej

Naše planeta, možno říci Matka Země, jak ji staré národy nazývaly, nám umožňuje život a vytváří nám podmínky k tomu, abychom zde, na tomto světě, mohli žít. Dává nám všechno potřebné k životu - vodu, vzduch, potravu, suroviny, materiály - všechno zdarma. Jako lidstvo tyto dary bezohledně bereme, užíváme, mnohdy jimi plýtváme a většinou je zpeněžujeme. Nedbáme na stav planety. Ničíme životní prostředí. Sami si kazíme  prostředí, ve kterém žijeme.

Svátek Den Země 22. dubna je připomenutí významu planety pro život. Současně je to příležitost k zamyšlení, popřípadě možnost k nápravě věcí.

Stromy jsou „plícemi“ Země. Chráněná krajinná oblast Jeseníky (CHKO) u příležitosti tohoto svátku každoročně dává Zemi dárek. Organizuje výsadbu nových stromů. V letošním roce budeme sázet v Novém Malíně.  

Třešňová alej podél silnice z Nového Malína na Krásné bezesporu patří k našemu kulturnímu dědictví po našich předcích. Celoročně ji navštíví turisté a cyklisté z širokého okolí, na vycházky tam rádi chodíme všichni. Na jaře je jako kvetoucí bílá nevěsta. Začátkem léta zčervená obtěžkaná třešněmi.

V současném stavu alej tvoří 192 vzrostlých stromů, z nichž 5 je ponecháno ve stavu „suché torzo“. 55 volných míst čeká na vysázení. Alej je součástí CHKO a tvoří zde její dolní hranici. V roce 2012 byl projednáván návrh alej vykácet a za použití dotačního titulu vysázet alej nově. Po zhodnocení její stávající vitality došlo k přehodnocení rozhodnutí o kácení. Byl zvolen postup revitalizace cestou  ošetření stávajících stromů a výsadbou stromů nových. V roce 2012 jsme založili občanské sdružení Malínské aleje, které alej převzalo do péče. Ve spolupráci se Správou silnic byla na podzim 2013 alej vyčištěná od náletových dřevin. Je připravená k další výsadbě.

Jak bude tato výsadba probíhat?

Na celé akci se organizačně bude podílet CHKO Jeseníky, Základní škola Nový Malín, Obecní úřad Nový Malín, Správa silnic Šumperk a zahradnictví, které ještě není určeno. Bude se sázet 55 mladých třešní do proluk v aleji a další stromy v prvním  protierozním patře nad alejí.   Z CHKO přijede několik pracovníků. Tito se spojí se skupinkami žáků základní školy, s jejich učiteli  a povedou výsadbu tak, že nejprve žákům vysvětlí princip sázení stromů a oni sami je potom  budou sázet od vykopání jámy až po přivázání ke kůlům. Výsadba stromů bude pro děti součástí jejich výuky ekologie a přírodopisu. Proto budeme sázet v pracovní den, v pátek 25.4. 2014. Ti občané, kteří by měli zájem zasadit si jeden nebo i více třešní jako rodinný strom (mladí manželé s dětmi, aktivní dědečci nebo babičky s vnoučaty) nahlaste se, prosím, do 23.4.2014 na malinske.aleje@seznam.cz . Stromy pro vás odložíme a můžete si je přijít vysázet podle domluvy ještě v pátek odpoledne po vašem návratu z práce nebo v sobotu dopoledne. K občerstvení bude čaj a koláčky, které nám upečou  malínské cukrářky.

Všechny tyto aktivity se odehrávají v těsné spolupráci s CHKO Jeseníky. Na alej se tudíž vztahují zákony CHKO.  Vykácely se stromy, které byly velmi postižené a mohly spadnout do vozovky. Ostatní suché stromy byly, podle pravidel CHKO, ponechány jako tzv. „suchá torza“ nebo-li „stromy doupné“. V těchto tlejících útvarech probíhají životní cykly mnoha druhů hmyzu, brouků a motýlů. Poskytují možnost hnízdění ptákům. Chtěli bychom požádat naše občany, aby v rámci jejich „výpomoci“, tyto stromy nekáceli a neodváželi si je domů.

Stromy jsou největší živé organizmy na planetě.  Významnou měrou se podílí na tvorbě našeho životního prostředí. Dotvářejí klima, ve kterém žijeme. Dodávají kyslík, zvlhčují vzduch, produkují vitální energii, pomáhají zpracovávat naše civilizační „odpady“ - zpracovávají kysličník uhličitý, pohlcují  prach, zmírňují hluk, zachytávají vodu. V krajině bohaté na stromy život vzkvétá, v oblastech bez stromů (převažuje-li asfalt a beton) krajina vysychá u „usychá“ i život sám. Proto je každý strom velice cenný.

Občanské sdružení Malínské aleje je otevřený spolek občanů. S pomocnou rukou při sázení a následné údržbě aleje, je každý vítán.