Napsali o nás

Napsal uživatel redakce dne 28.05.2024

V květnovém čísle měsíčníku Olomoucký Kraj vyšel článek o historii malínské třešňové aleje. Najdete jej na 4. straně. Elektronická verze novin je ke stažení zde.

Pozvánka na brigádu

Napsal uživatel redakce dne 16.05.2024

Srdečně vás zveme k účasti na brigádě na vybudování pěšiny pro chodce a cyklisty, propojující alej za školou v Novém Malíně s přehradou Krásné  

V plánu máme provést úpravu terénu, odstranění kořenů náletových stromů a další drobné práce.

Zbývá už jen poslední etapa ke zprůchodnění příjemné vycházkové trasy. 

Pojďme společně na to v sobotu 25. května 2024, sraz v 9 hodin na začátku ovocné aleje za školou v Novém Malíně (na místo brigády se pak dá dojít pěšky cca 20 minut nebo dojet na kole).

Férová snídaně

Napsal uživatel redakce dne 15.05.2024

V sobotu 11. května se slavil světový den pro fair trade. Je to den oslavy a propagace spravedlivého obchodu, který podporuje sociální, environmentální a ekonomickou spravedlnost. Fair trade usiluje o lepší podmínky pro farmáře a pracovníky v rozvojových zemích, zajišťuje jim spravedlivou odměnu za jejich práci a podporuje udržitelné metody produkce.

Na podporu fair trade obchodu se konají v tento den férové snídaně, pro vyjádření solidarity a podpory udržitelného a spravedlivého obchodu 

Fair Trade snídaně na Strakáči

Napsal uživatel redakce dne 07.05.2024

V rámci Férové snídaně pořádají dobrovolníci na více než stovce míst České republiky piknikový happening, aby ukázali svůj zájem o životy pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Férová snídaně se koná vždy na Světový den pro fair trade. Loni se na 159 místech republiky sešlo přes 6600 lidí.

Za pokladem víly Malínky

Napsal uživatel redakce dne 28.04.2024

V sobotu 27.4. jsme se společně s dětmi vydali hledat poklad víly Malínky.

Prošli jsme vílími stezkami, cestou plnili úkoly, zpívali si, a hráli, a taky se dozvěděli mnoho zajímavých informací o přírodě .

V závěru naší dobrodružné cesty na nás čekala víla Malínka a děti společně hledaly poklad, který pro ně ukryla, jako odměnu za úkoly, které splnily.

Už teď se těšíme na další společné setkání, tentokrát s gastronomickým zážitkem spojeným s krásnými výhledy na Nový Malín.

Sázení stromků

Napsal uživatel redakce dne 20.04.2024

V sobotu 13. dubna jsme s dobrovolníky za finančního přispění několika subjektů v třešňové aleji mezi Novým Malínem a osadou Krásné dosadili 15 nových sazenic třešní a téhož dne v podvečer 4 stromky jeřábů vedle silnice mezi Novým Malínem a Šumperkem.

Akce se zúčastnilo 24 přátel alejí, mimo jiné naši stálí spolupracovníci, ale také teeneageři a rodiny s dětmi. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a také děkujeme našim sponzorům SHM s.r.o. a Dormer Pramet s.r.o. A za zálivku stromů také naší malínské jednotce sboru dobrovolných hasičů.