Krajina je obrazem lidí

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 21.05.2014
Krajina je obrazem lidí, kteří ji obývají. Člověk vytváří určitý typ krajiny k obrazu svému, ale ta jej zpětně ovlivňuje, dotváří a vždy ovlivňuje jeho duši. Naše krajina se v 90. letech 20. století začala prudce proměňovat. Jednak jsme její původní podobu začali v globalizovaném světě plném nadnárodních obchodních center a dálnic ztrácet, jednak jsme si uvědomili, že se něco děje i v nás samotných. Abychom poznali, kdo jsme, nemusíme chodit k psychoanalytikovi - stačí se podívat z okna. Je stále zřejmější nutnost chránit a rozvíjet krajinu kvůli ní samé, ale také kvůli sobě a vlastní duši.

Den Země v Novém Malíně

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 16.02.2014

Naše planeta, možno říci Matka Země, jak ji staré národy nazývaly, nám umožňuje život a vytváří nám podmínky k tomu, abychom zde, na tomto světě, mohli žít. Dává nám všechno potřebné k životu - vodu, vzduch, potravu, suroviny, materiály - všechno zdarma. Jako lidstvo tyto dary bezohledně bereme, užíváme, mnohdy jimi plýtváme a většinou je zpeněžujeme. Nedbáme na stav planety. Ničíme životní prostředí. Sami si kazíme  prostředí, ve kterém žijeme.