Třešňová alej v Novém Malíně

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 14.10.2020

Jednou z pozoruhodností  Nového Malína je bezesporu historická třešňová alej směrem na Krásné, o kterou bezmála deset let pečuje ve spolupráci s obcí a silnicemi spolek Malínské aleje z.s. Můžeme být právem hrdi na naši starou alej, která v období květu vypadá jako karavela plující s napnutými plachtami vstříc vlnám. Udržme tuto krásnou tradici, buďme ochránci stromů pro jejich krásu, plody, hnízdiště a úkryty ptáků i jiných brouků či motýlů. Alejí prochází či projíždí spousta návštěvníků, pěšky, autem či na kolech.

Chraňme třešňovou alej proti krádežím mladých stromů

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 08.05.2020

Pravidelně v Malínských novinách publikujeme články o třešňové aleji, jejíž krása nepochybně těší obyvatele nejen naší obce. Ovšem zřejmě ne všichni lidé si váží krásného stromořadí, neboť v posledních letech nám někdo nově zasazené třešně z aleje krade. Zřejmě si myslí, že jde o anonymní prostor, který nikdo nesleduje a obec tam sází stromy..? Což je velký omyl. Na sázení stromků, koupených s finanční podporou obce, se podílí řada obyvatel Malína i se svými dětmi, a tudíž osud nových stromečků bedlivě sleduje. Poslední smutnou krádež jsme zaznamenali v týdnu 19. - 25.4.

Elektrosmog ve škole - časy se mění

Napsal uživatel redakce dne 27.02.2020

  Již druhým rokem řešíme s vedením obce odstranění vysílače umístěného na naší škole. Z výsledků měření je zřejmé, že elektromagnetické záření z tohoto vysílače dosahuje takové míry, že je pro děti ve škole zdraví škodlivé. Ale protože tyto hodnoty (až 3,1 V/m) vyhovují státní normě, která je ale pokřivená a vyhovuje zájmům společností, které tyto vysílače instalují, je toto zařízení dle názoru vedení naší obce v pořádku. Přestože řada významných vědců, lékařů, profesorů a elektroinženýrů po celém světě dokazují opak.

Krajina je obrazem lidí

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 21.05.2014
Krajina je obrazem lidí, kteří ji obývají. Člověk vytváří určitý typ krajiny k obrazu svému, ale ta jej zpětně ovlivňuje, dotváří a vždy ovlivňuje jeho duši. Naše krajina se v 90. letech 20. století začala prudce proměňovat. Jednak jsme její původní podobu začali v globalizovaném světě plném nadnárodních obchodních center a dálnic ztrácet, jednak jsme si uvědomili, že se něco děje i v nás samotných. Abychom poznali, kdo jsme, nemusíme chodit k psychoanalytikovi - stačí se podívat z okna. Je stále zřejmější nutnost chránit a rozvíjet krajinu kvůli ní samé, ale také kvůli sobě a vlastní duši.

Den Země v Novém Malíně

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 16.02.2014

Naše planeta, možno říci Matka Země, jak ji staré národy nazývaly, nám umožňuje život a vytváří nám podmínky k tomu, abychom zde, na tomto světě, mohli žít. Dává nám všechno potřebné k životu - vodu, vzduch, potravu, suroviny, materiály - všechno zdarma. Jako lidstvo tyto dary bezohledně bereme, užíváme, mnohdy jimi plýtváme a většinou je zpeněžujeme. Nedbáme na stav planety. Ničíme životní prostředí. Sami si kazíme  prostředí, ve kterém žijeme.