Bohoslužba a vysazení ukrajinského národního keře

Napsal uživatel redakce dne 11.04.2022

Římskokatolická farnost a Malínské aleje, z.s. Vás srdečně zvou v úterý 12.4.2022 v 17.00 hod. na bohoslužbu k uctění památky obětí války na Ukrajině, víry ve svobodu a mír na Ukrajině. Bohoslužbě bude předcházet vysazení ukrajinského národního keře kaliny obecné. Výsadba proběhne vedle kostela Narození Panny Marie u památníku obětem první světové války.

Následovat bude bohoslužba v kostele, kterou bude sloužit P. Otto Sekanina.
Přijďte podpořit ukrajinský lid v jeho boji za svobodu.
Děkujeme.

Co umí strom

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 12.10.2021

Stromy patří mezi největší organismy na Zemi. Australské eukalypty či americké sekvoje dorůstají více než sta metrů.

I věkem jsou stromy výjimečné. Stoletých je tolik, že není možné je vyjmenovat. I u nás rostou takové, které se dožívají tisíce let — například duby nebo tisy. Stromy se staly kultovními rostlinami a pronikly do národních mýtů, legend a kalendářů, nebo i do  národních a erbových znaků. Pod korunami velikánů člověk často spočine nejen proto, aby si oddychnul, ale i v tichém úžasu před jejich majestátem.

Třešňová alej v Novém Malíně

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 14.10.2020

Jednou z pozoruhodností  Nového Malína je bezesporu historická třešňová alej směrem na Krásné, o kterou bezmála deset let pečuje ve spolupráci s obcí a silnicemi spolek Malínské aleje z.s. Můžeme být právem hrdi na naši starou alej, která v období květu vypadá jako karavela plující s napnutými plachtami vstříc vlnám. Udržme tuto krásnou tradici, buďme ochránci stromů pro jejich krásu, plody, hnízdiště a úkryty ptáků i jiných brouků či motýlů. Alejí prochází či projíždí spousta návštěvníků, pěšky, autem či na kolech.

Chraňme třešňovou alej proti krádežím mladých stromů

Napsal uživatel MUDr. Zuzana Čajková dne 08.05.2020

Pravidelně v Malínských novinách publikujeme články o třešňové aleji, jejíž krása nepochybně těší obyvatele nejen naší obce. Ovšem zřejmě ne všichni lidé si váží krásného stromořadí, neboť v posledních letech nám někdo nově zasazené třešně z aleje krade. Zřejmě si myslí, že jde o anonymní prostor, který nikdo nesleduje a obec tam sází stromy..? Což je velký omyl. Na sázení stromků, koupených s finanční podporou obce, se podílí řada obyvatel Malína i se svými dětmi, a tudíž osud nových stromečků bedlivě sleduje. Poslední smutnou krádež jsme zaznamenali v týdnu 19. - 25.4.

Elektrosmog ve škole - časy se mění

Napsal uživatel redakce dne 27.02.2020

  Již druhým rokem řešíme s vedením obce odstranění vysílače umístěného na naší škole. Z výsledků měření je zřejmé, že elektromagnetické záření z tohoto vysílače dosahuje takové míry, že je pro děti ve škole zdraví škodlivé. Ale protože tyto hodnoty (až 3,1 V/m) vyhovují státní normě, která je ale pokřivená a vyhovuje zájmům společností, které tyto vysílače instalují, je toto zařízení dle názoru vedení naší obce v pořádku. Přestože řada významných vědců, lékařů, profesorů a elektroinženýrů po celém světě dokazují opak.